regulamin PDF Drukuj

I PARAFIALNY KONKURS SZOPEK

PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN KONKURSU

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki, a także tradycji kulturowej związanej obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
 2. Organizatorem konkursu jest parafia Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli.
 3. Patronat nad konkursem przyjmuje Pan Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola oraz Ksiądz kanonik Włodzimierz Mazur – Proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 7 oraz dzieci i osób dorosłych zamieszkujących teren parafii Matki Bożej Różańcowej
  w Stalowej Woli.
 2. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę.
 3. Zgłoszenia prac dokonuje osoba dorosła, rodzic, opiekun czy wychowawca ucznia.
 4. Szopka może być wykonana z dowolnego materiału oraz dowolną techniką plastyczną. Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki.
 5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane.
 6. Pracę należy wykonać samodzielnie, dozwolone są zespoły składające się z członków jednej rodziny.
 7. Każda praca powinna być opisana. Opis szopki należy umieścić w widocznym miejscu
  i dobrze przymocować do wykonanej pracy.

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Prace będą przyjmowane od dnia 14 grudnia 2015 roku do dnia 28 grudnia 2015 roku w godz. 15.00 – 19.00 w zakrystii kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Energetyków 20 w Stalowej Woli.
 2. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną wystawione w Sali Teatralnej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.
 3. Koszty prac i ich dostarczenia pokrywają uczestnicy konkursu.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę 24 stycznia 2016 roku, podczas Mszy Świętej o godz. 12.00. w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się po Mszy Świętej w dniu 24 stycznia 2016 roku.

 

IV. NAGRODY

 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
 • wkład pracy.
 1. Komisja konkursowa oceni szopki i nagrodzi trzech wykonawców najpiękniejszych szopek.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do 
  nieprzyznawania nagród lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego lub przez zespół składający się z członków jednej rodziny.
 3. W sprawach konkursu można również kontaktować się pod numerem
  tel. 15 844 43 34.
 
PÓŁKOLONIE ZIMOWE PRZY PARAFII MBR W STALOWEJ WOLI PDF Drukuj

Akcja Katolicka pod patronatem ks. proboszcza Włodzimierza Mazura działająca przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli zorganizowała dla dzieci zimowe półkolonie, które odbyły się w pierwszym tygodniu ferii. Pomysł zorganizowania przy parafii zajęć dla dzieci okazał się trafiony i spotkał się z dużym zainteresowaniem. Większość dzieci i młodzieży podczas zimowej przerwy międzysemestralnej pozostaje w domach spędzając czas przy komputerze, czy telewizorze. Alternatywą dla nudy i lenistwa była możliwość ciekawego i aktywnego spędzenia czasu podczas półkolonii parafialnych.

Zajęcia odbywały się przez 5 dni w godzinach 10:00 do 13:00 lub 14.00 w salkach parafialnych i w sali gimnastycznej przy w ZSO Nr 1, dzięki życzliwości p. dyrektor Doroty Kornek. Łącznie w półkoloniach wzięło udział blisko 30 dzieci - począwszy od zerówki, aż po gimnazjum.

Każdy dzień rozpoczynał się wspólną modlitwą i śpiewem, następnie odbywały się zajęcia wg planu. Atrakcji i zabaw było sporo. Były gry i zabawy integracyjne, kalambury, gry planszowe, piłkarzyki, puzzle, ping – pong i wiele innych, ale też zajęcia sportowe na sali gimnastycznej. Podczas zabaw panowała atmosfera życzliwości, współpracy i przyjaźni. Największą radość sprawił uczestnikom półkolonii środowy wyjazd do nowo otwartej Fabryki Zabawy w Galerii Stal w Stalowej Woli.

Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodki upominek zasponsorowany przez p. G. Dziewic. Zajęcia były bezpłatne i codziennie kończyły się smacznym posiłkiem i gorącą herbatą. Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą czuwali opiekunowie p. Renata Pachacz, p. Piotr Wolan i p. Lucyna Podkańska. Był to mile i owocnie spędzony czas, co zawdzięczamy ludziom wielkich serc, których wsparcie umożliwiło to przedsięwzięcie.

 
Konkurs Plastyczny Poświęcony Pamięci Bł. Jan Pawła II Pod hasłem ”Bł. Jan Paweł II – droga do świętości” PDF Drukuj

  Uczestnicy konkursu: mieszkańcy Parafii MBR w Stalowej Woli.

  Cele konkursu:

- Uczczenie osoby bł. J.P. II w obliczu kanonizacji.

- Kultywowanie pamięci o bł. J. P. II.

- Zachęta do kształtowania własnego życia na wzór Jego życia.

- Integracja parafian wokół cennego daru, jakim było dla nas życie Papieża Polaka.

- Rozwijanie zainteresowań plastycznych w naszej parafii inspirowanych życiem, twórczością i działalnością Ojca Świętego.

  Warunki uczestnictwa: - Prace można wykonać w dowolnej technice (rysunek, haft, szkic, obraz, wydzieranka, collage…itd.) i dowolnym formacie. - W dolnej części należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora. - Każdy może złożyć tylko jedną pracę. - Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w naszym kościele pod wezwaniem MBR. - Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. - Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych w środkach masowego przekazu wraz z informacją o konkursie. - Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

  Terminy:

Złożenie prac: do 6 kwietnia 2014 r. w zakrystii u p. Kościelnego.

Rozstrzygnięcie konkursu: niedziela palmowa 13 kwietnia 2014r.

  Oceniane będą: oryginalność pomysłu, estetyka wykonania, zgodność z hasłem konkursu, integralność pracy z jej tytułem.

  Nagrody: I miejsce – bon do empiku o wartości 200 zł, II miejsce – bon do empiku o wartości 100 zł, III miejsce – bon do empiku o wartości 50 zł.

  Organizatorzy konkursu: Akcja Katolicka par. MBR w Stalowej Woli.

  Patronat: Proboszcz parafii MBR w Stalowej Woli ks. Włodzimierz Mazur, Ewa Ruła- prezes Akcji Katolickiej, Maria Linek – przełożona Rodziny Różańcowej par. MBR, Teresa Grzela – przełożona Arcybractwa Honorowej Straży NSPJ, Teresa Tomaszewska- przełożona Pań Rycerek NMPN, Iwona i Jerzy Janowscy – para prowadząca Oazy Rodzin, Maria Hajnosz – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Józefa Kaptur – kronikarka parafii, Dorota Kornek – dyr. ZSO Nr1 w Stalowej Woli.

  Prosimy o osobiste przybycie i odbiór nagród przez uczestników.

 
I Ty możesz zostać św. Mikołajem PDF Drukuj

Podziel się, choć okruszek daj,

dla ciebie nic, dla kogoś raj.

Bądź tym, który uśmiech daje,

pomóż komuś i sam zostań,

najlepszym Świętym Mikołajem.

Branie napełnia ręce, dawanie -- serce!!!

Akcja Katolicka działająca przy naszej parafii zaprasza szanownych parafian do włączenia się w tegoroczną dobroczynną akcję mikołajkową pt .:”I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Celem akcji jest zakupienie paczek mikołajkowych dla 33 dzieci z naszej parafii, będących w trudnej sytuacji materialnej i uroczyste ich wręczenie przez św. Mikołaja 6 grudnia 2013 w sali teatralnej.

Jeżeli chciałbyś włączyć się w naszą akcję wystarczy, że:

 • Wybierzesz jedno z serduszek z numerem, płcią i wiekiem dziecka ( dane personalne będą znane tylko organizatorom), które będą wisieć na zielonym drzewku w górnym kościele.
 • Wpiszesz się na listę, dostępną obok drzewka.
 • Zakupisz paczkę według własnego uznania, możesz to zrobić wraz z rodziną, sąsiadem lub w większej liczbie darczyńców.
 • Możesz też wrzucić datki do puszki znajdującej się pod drzewkiem.
 • Dostarczysz paczkę oznaczoną serduszkiem, które zdjąłeś z drzewka do zakrystii przekazując ją p. Kościelnemu do dnia 3 grudnia 2013 roku.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży radość i uśmiech dziecka.

 
XVI Diecezjalne Spotkanie Młodych - Nisko 20-22 września 2013 PDF Drukuj

W Nisku w dniach 20 - 22 września odbyło się Diecezjalne Spotkanie Młodych. Przyjechało 4,5 tysiąca młodych osób z całej diecezji ,w tym około 40- 50 młodych ludzi z naszej parafii.  Entuzjazm, rozmodlenie i radość wiary młodych promieniowała na całe Nisko. Szczególnie podczas wieczoru uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie prowadzonego przez ks. T. Jandę. Tysiące młodych ludzi śpiewało dla Jezusa, klaskało, tańczyło, wiwatowało, ale też klęczało  w ciszy rozmodleniu i skupieniu.  Po twarzach młodych, widać było wielką radość oraz entuzjazm i moc żywego Kościoła.

 


Strona 1 z 5